# #

EL peaks maheuuringutesse rohkem investeerima

20.05.09

Tehnoloogiaplatvormi www.tporganics.eu toetavad mitmed poliitikud, mahetööstust esindavad organisatsioonid, teadlaste kogukond ning kodanikuühiskonna ühendused.

„EL ei peaks enam aega kaotama, vaid kasutama ELi 7 teaduse raamprogrammi vahendeid maheuuringute osakaalu suurendamiseks,“ ütleb Marco Schlüter, IFOAM EU Grupi direktor. „EL ei saa endale lubada mööda lasta võimalust viia uuendused ja majanduslik areng tasakalu ühiskonna ootustega jätkusuutlike lahenduste osas. Teadusuuringud mahepõllumajanduses on tulevikupotentsiaali kindlustamiseks äärmiselt olulised.“

 

Maheuuringute tehnoloogiaplatvorm toob kokku mahesektori, teadlased ja kodanikuühiskonna, et panna paika vajadused ja prioriteedid teadusuuringutes ja edendad mahepõllumajandusliku toidutootmise arengut ning läbi selle suurendada selle kasulikkust ühiskonnale. Platvorm järgib ELis tunnustatud tehnoloogiaplatvormide mudelit. Aktiivne kodanikuühiskonna kaasamine teeb platvormi ainulaadseks. „Kodanikuühiskond tahab olla kaasatud teaduspoliitikasse, sest just teaduse eelarved ja prioriteedid mõjutavad tänapäeval suurel määral seda, kuidas ühiskond 20 aasta pärast välja näeb. Ja ühiskonnas ei loe mitte ainult mingi konkreetse tööstussektori konkurentsivõime,“ arvab Eric Gall Teaduse ja Ühiskonna Fondist (Fondation Sciences Citoyennes). Eurocoop esindaja Rosita Zilli lisab aga: „Tarbijad valivad aina enam toitu, mis on kooskõlas nende poolt püstitatud kvaliteedi- keskkonna- ja sotsiaalsete standarditega. Just need on mahetoidu lisaväärtusteks ning ELi tarbijad tunnustavad seda.“

 

Allikas: www.organic-market.info/web/News_in_brief/Research/EU/176/193/0/4792.html