# #

EMÜ Mahekeskuse stipendiumikonkurss mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks

26.08.11

Eesti Maaülikooli Mahekeskus kuulutab välja 2011.a. stipendiumikonkursi mahepõllumajandust käsitlevate uurimustööde premeerimiseks. Sel aastal premeeritakse parimat bakalaureusetööd 130 euroga, parimat magistritööd 200 euroga ja ühte kuni 35-a noorteadlast teaduspublikatsioonide eest 300 euroga.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanud, kes on kaitsnud mahepõllumajanduse teemalise lõputöö 2010/2011 õppeaastal ning maaülikooli doktorandid/töötajad, kes on 2010. või 2011. a. publitseerinud mahepõllumajanduse teemalisi teadusartikleid. Täpsemad tingimused leiate siit.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb saata avaldus ja oma bakalaureuse- või magistritöö või teadusartikkel (-artiklid) elektrooniliselt aadressil mahekeskus@emu.ee hiljemalt 12. septembriks 2011.a. Materjalid võib tuua ka paberkandjal EMÜ Mahekeskusesse Eerikal Tõnissoni majas.


Stipendiaadid kuulutatakse välja 30. septembril 2011 Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel.

Stipendiumi eesmärgiks on ergutada mahepõllumajanduse teemalist uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest. Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr 17002007162 Nordea pangas, märksõnaks „ökostipp“.

Küsimuste korral pöörduda:
sirli.pehme@emu.ee
Tel: 53044004