# #

Euroopa Komisjon esitles uut ELi mahepõllumajanduse määruse ja arengukava ettepanekut

25.03.14

Eile, 24. märtsil esitles Euroopa Komisjon Euroopa Liidu Nõukogule uut ELi mahepõllumajanduse määruse ja arengukava ettepanekut. Ettepanekutes nimetatud peamised eesmärgid on säilitada tarbijate kõrge usaldus, arendada kiirelt kasvavat mahesektorit ja tagada aus konkurents.

„Mahetoit ja -tootmine vastavad juba praegu ELi rangeimatele säästliku põllumajanduse ja kõrge kvaliteediga toidutootmise nõuetele. See vastab ka tarbijate järjest kasvavale ootusele, et toit peab olema keskkonnasäästlik ja tervislik. Tarbijad usaldavad mahetooteid, seda kinnitab maheturu kasv viimastel aastatel vaatamata majandussurutisele,“ ütles IFOAM ELi president Christopher Stopes. „Inimeste nõudlust kõrge kvaliteediga mahetoodete järele peab toetama ELi mahetootmise areng. Et ELi mahepõllumajanduse arengukava oleks edukas, selleks peavad seda täielikult nii rahaliselt kui ka poliitiliselt toetama ELi Komisjon ja liikmesriigid. Ette tuleb näha konkreetne rahastamine, näiteks ELi Horizon 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi kaudu. Samuti peavad ELi asutused tagama, et tootjad, kes soovivad mahetootmisele üle minna või seda jätkata, ei peaks kandma üleliigset bürokraatlikku koormat.“

„IFOAM EL nõustub, et mahetootmise laienemiseks ELis on vaja olemasolevat õiguslikku raamistikku parandada ja tunneb heameelt, et paljud IFOAM ELi soovitused on Komisjoni ettepanekus arvesse võetud, nagu näiteks maheseemne pakkumise arendamine, grupisertifitseerimine väiketalunikele, päritolumärgistuse parandamine ja keskkonnanõuete kehtestamine töötlemisele ja turustamisele. Ettepanekud on head, kuid üles jääb küsimus, kas sellega suudetakse kontrollsüsteemi rakendamist liikmesriikides ja eri regioonides reaalselt parandada, mis on praegu peamiseks probleemiks,“ ütles ülemaailmse mahepõllumajandusorganisatsiooni IFOAM ELi asepresident Sabine Eigenschink. „Konkreetsed parandusettepanekud on tehtud von Thüneni Instituudi ja IFOAM ELi raportis.“

Praeguse ettepaneku puhul paneb eelkõige muretsema see, et ainus toidutootmissüsteem ELis, mis keelab pestitsiidide kasutamise (mahetootmine), pannakse maksma kahju eest, mida tekitavad ELi tootjaid, kes kasutavad pestitsiide. See pöörab „saastaja maksab“ põhimõtte tagurpidi – kui naaber kasutab pestitsiide, kannatab kahju mahetootja. Mahetootmine on terviklik süsteem, ja palju enamat kui lihtsalt pestitsiidivabade toodete pakkumine. Täiendavate analüüside tegemise kulu ja tavatootjast naabri põhjustatud saastumisrisk tabavad eriti valusalt just väiketootjaid,“ rõhutab IFOAM ELi direktor Marco Schlüter.

Euroopa Liidu Nõukogu ja parlament arutavad nüüd ettepanekut, määrus peaks jõustuma 2017. aastal.

Määruse ja arengukava ettepanekud on leitavad siit.

Allikas: IFOAM EL