# #

Euroopa Liidu uue mahemäärusega astuti suur samm edasi

24.11.17

Uue Euroopa Liidu mahemääruse kiitsid sel nädalal heaks EL Nõukogu põllumajanduse erikomitee ja Euroopa parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Järgmisena peavad selle allkirjastama Euroopa parlament ning EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu.

Uue määruse tekst on 2014. a märtsis Euroopa Komisjoni ettepanekuga alanud protsessi tulemus. Komisjoni ettepanek pälvis tõsist kriitikat nii mahesektorilt kui ka eri riikide poolt ning rohkem kui kolme aasta jooksul on lõpuks jõutud kompromissini, mis sel nädalal enamuse nõusolekul heaks kiideti. EL Nõukogu põllumajanduse erikomitees hääletasid ettepaneku vastu Austria, Tšehhi, Slovakkia, Soome, Küpros ja Leedu. Erapooletuks jäid Saksamaa, Ungari ja Belgia. Eesti, kes eesistujana juhtis määruse tehnilist ja juriidilist ülevaatamist, hääletas poolt. 

Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse volinik Paul Hogan ütles pärast nõukogu hääletuse tulemust: „Nõukogu tänane otsus on järgmine oluline teetähis mahepõllumajandussektori jaoks, et tagada selle tähtsa ja kiiresti kasvava sektori edasine laienemine selgete eeskirjade alusel ja luua võrdsed võimalused ELi mittekuuluvate riikide tootjatele, kes ekspordivad oma mahetooteid ELi.“ Pikemalt saab tema kommentaari eesti keeles lugeda siit.

Euroopa Komisjon on teinud uue määruse sisu peamiste aspektide kohta ka lühida ülevaate, mida saab eesti keeles lugeda siit.

Marika Ruberg Maaeluministeeriumist kirjutab määrusest pikemalt maablogis.

Maheklubi.ee