# #

Euroopa Liidu uus mahemäärus vajab ühiseid jõupingutusi

24.11.17

Sel nädalal EL Nõukogu põllumajanduse erikomitee ja Euroopa parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni poolt heaks kiidetud uus Euroopa Liidu mahemäärus maheorganisatsioone eesotsas IFOAM EUga väga ei rõõmusta.

Üleeuroopalise maheorganisatsiooni IFOAM EU president Christopher Stopes: „IFOAM EU tunnustab suurt pingutust, mida erinevad osapooled määruse teksti parandamiseks tegid. Mööname, et paljusid meie ettepanekuid on arvesse võetud. Samuti on kõrvaldatud mitmed ebakõlad. Sellele vaatamata ei kiitnud näiteks Austria (suurima mahepõllumajandusmaa osakaaluga) ja Saksamaa (ELi suurim maheturg) teksti heaks, sest näevad selles jätkuvalt ebakõlasid ja vigu, mis muudavad määruse praktilise rakendamise väga keeruliseks.“

IFOAM EU direktor Eduardo Cuoco lisab: „Mahesektor kasvab jätkuvalt – kahel viimasel aastal on lisandunud 800 000 hektarit aastas ning 2015. a kasvas maheturg 12,6%, 27 miljardi euroni. Maheliikumisel on ambitsioonikas tulevikunägemus – see nõuab määrust, mis toetab arengut ja tagab ühtlasi tarbijate usalduse mahetoodete vastu. Kuigi võrreldes 2014. a esialgse ettepanekuga on määrus parem ja paljud IFOAMi ettepanekud on arvesse võetud, pole tekst endiselt kaugeltki ideaalne. Seetõttu kutsume ELi institutsioone ja liikmesriike ühiselt pingutama, et määruses leiduvad olulised puudused kiiresti kõrvaldada. Kui seda ei suudeta, hakkab see mahetootmise arengut ja selle avalike hüvede pakkumist Euroopa Liidu kodanikele tõsiselt takistama.“

Suurbritannia maheorganisatsioon Soil Association tõdeb samuti, et kuigi uue määruse tekst on parem, pole see kaugeltki hea. Lisaks on detailsete nõuetega rakendusmäärused veel valmimata ning selleks, et uus määrus saaks 2021. a alguses rakenduda, ootab suur töö veel tegelikult ees. Soil Association viitab ka 2013. a uuringule, milles tõdeti, et uut määrust pole vaja, vajalikud muutused oleks saanud teha ka olemasolevasse määrusesse.

Allikad: IFOAM EU, Soil Association