# #

GMOde kasvatamine toob kaasa suure keskkonnakahju

23.09.16

Seni mahukaima GMO-kultuuride kasvatamise ja taimekaitsevahendite kasutamise uuringus analüüsiti üle 5000 soja- ja maisikasvataja andmeid aastatest 1998-2011. Eelnevad sarnased uuringud põhinesid enamasti vaid ühe või kahe aasta andmetel.

USAs kasvatatavast maisist ja sojast on üle 80% geenmuundatud. Maisi puhul on muudetud kahte geeni: üks tapab seemnetest toituvaid putukaid ja teine teeb taimed glüfosaati taluvaks. Sojal on muundatud vaid geeni, mis muudab soja glüfosaati taluvaks.

Uuringus selgus, et GMO-maisi kasvatajad kasutasid putukatõrjevahendeid ligikaudu 11% vähem võrreldes tavamaisikasvatajatega, umbrohutõrjevahendeid kasutati kogu perioodi jooksul keskmisena ligikaudu sama palju. GMO-soja puhul leiti seevastu, et umbrohutõrjevahendeid kasutati 28% rohkem kui tavasojal. Ka mitmed teised uuringud näitavad GMOde kasvatamise ja umbrohutõrjevahendite kasutamise kasvu vahelist seost.

„Alguses umbrohutõrjevahendite kasutamine vähenes, kuid ajapikku hakkas see suurenema, sest umbrohud muutusid glüfosaadiresistentseks,“ ütles uuringu juht Federico Ciliberto Virginia ülikoolist. Maisikasvatuses pole resistentsus veel samale tasemele jõudnud, sest GMO-maisi kasutuselevõtt polnud nii kiire kui soja puhul. Siiski näitavad uuringu viimase viie aasta andmed umbrohutõrjevahendite kasutamise suurenemist nii GMO-soja kui ka GMO-maisikasvatuses. Sama tendentsi kinnitavad ka aastatel 2011-2016 kogutud uuemad andmed, resistentsus on üks suuremaid USA maisi- ja sojatootjate majanduslikke probleeme. Ühtlasi näitavad andmed, et resistentsuse kasvu tõttu peavad tootjad kasutama täiendavalt teisi taimekaitsevahendeid ja suuremates kogustes. Putukate puhul pole resistentsuse kasvu veel märgatud.

Umbrohutõrjevahendite kasvav kogus on märkimisväärse keskkonnamõjuga, ohustades elurikkust, vett ja õhku. Uuringu autorid hindasid GMOde keskkonnamõju nn keskkonnamõju koefitsiendi abil, millega mõõdeti kemikaalide mõju farmis töötajatele, tarbijatele ja keskkonnale. GMO-kasvatajate ja mittekasvatajate võrdluses oli vahe väike. GMO-soja kasutuselevõtu mõju keskkonnale oli aga selgelt täiesti negatiivne.

Allikas: http://sustainablepulse.com/2016/09/18/largest-ever-gmo-crops-study-shows-massive-environmental-damage-in-us/#.V_VQWvmDyM9​

Turuarendustoetuse abiga rahastatud tegevus