# #

GMOde kasvatamise vaba Poola – valitsus kehtestas GM kartuli ja maisi kasvatamise keelu

03.01.13

2. jaanuaril 2013 kinnitas Poola valitsus kaks olulist määrust, millega keelatakse kahe GM kultuuri kasvatamine: MON810 mais (Monsanto) ja Amflora kartul (BASF). Viimane, oluliselt muudetud seemneseadus võimaldas keelata nende kultuuride kasvatamise ja Poola on nüüd nende ELi liikmesriikide hulgas, kus avalikkuse soovidele vastu tulles on GMOde kasvatamine keelatud: Austria, Saksamaa, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari ja Luksemburg.

Selle keelu nõuetekohane rakendamine ja jälgimine tõkestab talunikel GM kultuuride ostmist ja võimaldab Poolal olla GMOde kasvatamise vaba.

Oleme rahul, et meie ühine tegevus ja intensiivne avalik arutelu GMOde teemal päädis avalikkuse, Poola presidendi ja valituse ootuste täitumisega. Nüüd on aeg järgmiseks ettevõtmiseks, arvas hiljuti Poola president – uue GMOde seaduse vastuvõtmine, mis valmiks laia avaliku arutelu toel. Palume, et peaminister kohustaks keskkonnaministrit alustama tööd uue GMOde seaduse vastuvõtmiseks, mis rakendaks täielikult kõik ELi õigusaktid selles valdkonnas ja mis vastaks ka Euroopa Komisjoni ootustele.

 

Dariusz Szwed, Rohelise Instituudi Nõukogu
Klaudia Wojciechowicz, kodanikualgatus „GMO to nie to”
Marek Kryda, INSPRO ja "Indigena" sihtasutus
Danuta Pilarska, mahetootjate liit Franciscus Assisist