# #

Hispaania tähtsustab mahepõllumajanduse arengut

26.11.11

Hispaanias oli 2010. a mahepõllumajanduslikku maad 1,7 mln hektarit, see on rohkem kui kusagil mujal Euroopas. Maailmas on Hispaania sellega kuuendal kohal. Mahetootjaid oli 27 877 ja töötlejaid 2747.

Uue mahepõllumajanduse arengukava tutvustamisel rõhutas Hispaania põllumajandusminister Rosa Aguilar valitsuse toetuse tähtsust mahepõllumajandusele. Ministri sõnul vastab mahetootmine peamisele põllumajandusministeeriumi eesmärgile: toota keskkonnasõbralikult kvaliteetset toitu. Lisaks loob mahepõllumajandus ka nn „rohelisi" töökohti.

Esimene mahepõllumajanduse arengukava oli aastateks 2007-2010, selle raames toetati mahepõllumajandust peaaegu 60 mln euroga ja see andis olulise tõuke mahepõllumajandusliku tootmise tormiliseks arenguks. Uue arengukava üks põhieesmärke on kodumaise mahetoidu tarbimise kasv. Selleks on plaanis anda tarbijatele rohkem infot ja viia ellu promokampaaniaid. Tähtsal kohal on ka tootmise ja turustamisega seotud teadusuuringud ja koolitus.

Ministeerium tähtsustab mahepõllumajanduse rolli nii maaelu arengukava raames kui ka keskkonnapoliitikas. Järjest rohkem soovitakse panna rõhku ministeeriumi ja mahesektori koostööle.

Koostatud Claudia Frosti Organic-Market.info-s ilmunud artikli „Spain - largest organic land area in Europe" põhjal