# #

Horisont 2020 uus tööprogramm teeb olulise sammu mahepõllumajanduse arendamise suunas

20.10.15

Möödunud nädalal avalikustatud Euroopa Liidu teadus ja innovatsioonitegevuste uus tööprogramm Horisont 2020 eraldab aastatel  2016 – 2017 33 miljonit eurot otseselt mahepõllumajanduse teemadele. Lisaks sellele sisaldub mahepõllumajandus prioriteedina mitmetes teistes Horisont 2020 teemades. See on esimene samm Euroopa Komisjoni mahepõllumajanduse arengukava täitmisel, kuid edaspidi oleks vaja veelgi ambitsioonikamaid samme, et mahesektorit märkimisväärselt arendada.

„Mahepõllumajanduse arengukava sisaldab endas väga head alusdokumenti sektorile vajalike teadusuuringute kohta ja näeb ette tegevuste toetamist läbi Horisont 2020 programmi,“ ütles ülemaailmse maheorganisatsooni IFOAM ELi Grupi president Christopher Stopes. Tema hinnangul on Euroopa Komisjoni selline samm igati tervitatav, kuid endiselt on terve rida prioriteetseid teemasid, mis on katmata. President  lisas: „Mahesektori innovatsiooni ja tuleviku kasvu kindlustamiseks tuleb Euroopa mahepõllumajanduse arengukava kindlalt ellu viia ning selleks tuleks Horisont 2020 toidu ja põllumajanduse teemade eelarvest suunata mahepõllumajandust arendavatesse projektidesse 10%. Euroopa Komisjoni poliitika toetab samas väga suuri toidutööstusettevõtteid, selmet tugevdada Euroopa väike- ja keskmisi ettevõtteid. Näiteks mahetöötlemise teema on tööprogrammist täiesti välja jäetud, kuigi see on oluline teema, mis toodi välja juba eelmise mahepõllumajanduse arengukavaga.“

Horisont 2020 tööprogramm 2016 – 2017 sisaldab otseselt kahte maheteemat: mahetaimekasvatuse sordiaretus ning mahepõllumajanduses kasutatavate vastuoluliste sisendite (nt vask, tavaloomakasvatusest pärit sõnnik jmt) asendamine sobivamate alternatiividega.

Allikas: IFOAM EU pressiteade, 14.10.2015