# #

Ilmunud on uus Mahepõllumajanduse Leht nr 87

14.01.20

Uues Mahepõllumajanduse Lehes nr 87 kirjutatakse järgmistel teemadel:

  • Põllumajandusameti kokkuvõte mahepõllumajanduse 2019. aastast
  • Maailma pikaajalisim põldkatse näitab maheviljeluse eeliseid kestlikuks tootmiseks
  • MTÜ Liivimaa Lihaveise innovatsiooniklastri pikaajaliste püsirohumaade katsed
  • Käivitunud on ÜPP strateegiakava 2021–2027 töögrupid
  • Euroopa Komisjon tutvustas Euroopa rohelist lepet
  • Mahepiima pakkumine Soome koolides ja lasteaedades kahekordistus ühe aastaga
  • Mahepõllumajanduse juubelikonverents: Mahe on Eesti tulevikusuund
  • Selgusid 2019. aasta mahestipendiumi stipendiaadid
  • Mahetoitlustuse edendamine vajab tuge
  • Mahekeskus tunnustas juubelikonverentsil mahepõllumajanduse eestvedajaid

 

Head lugemist!

Varasemaid numbreid saad lugeda SIIT

Mahepõllumajanduse Lehte annab kord kvartalis elektroonsena välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiide pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Liit.

 

Maheklubi.ee