# #

Ilmunud on uus Mahepõllumajanduse Leht nr 88

05.06.20

Uues Mahepõllumajanduse Lehes nr 88 kirjutatakse järgmistel teemadel:

  • Euroopa Komisjoni uued strateegiad näevad ette mahepõllumajanduse laienemise
  • Eesti mahetoiduturg kasvab
  • Mahetootmine Eestis 2019
  • Viljavahelduse, sõnnikuga väetamise ning erineva mullaharimise mõju terakultuuride umbrohtumusele ja saagile
  • Huumusereis Austriasse
  • Mahepõllumajanduses on tähtis sobiv sort
  • Pestitsiidijäägid toidus
  • Üleeuroopaline kampaania “Päästke mesilased ja talunikud”
  • Euroopa maheturu maht on üle 40 mld euro
  • Šveits: mahetoidu müügi osakaal ületas 10%

 

Head lugemist!

Varasemaid numbreid saad lugeda SIIT

Mahepõllumajanduse Lehte annab kord kvartalis elektroonsena välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiide pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Liit.

 

Maheklubi.ee