# #

Ilmus Eesti mahepõllumajanduse 2015. aasta ülevaade

11.06.16

Trükis „Mahepõllumajandus Eestis 2015 (PDF)“ annab ülevaate mahepõllumajanduse arengust Eestis 2015. aasta lõpu seisuga. Ülevaatest selgub, et 17% Eesti põllumajandusmaast majandatakse mahedalt.

„Maheettevõtted on aasta-aastalt suurenenud, nende keskmine mahepõllumajandusmaa pind oli 2015. aastal 105 hektarit, kusjuures üheteistkümnel Eesti suurimal maheettevõttel oli mahemaad üle 1000 hektari,“ ütles Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

2015. aastal oli Eestis mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid 1629, mida on 87 võrra enam kui aasta varem. Mahetoidu töötlejaid oli 124, sealhulgas 52 mahetootjat, kes lisaks tootmisele tegelevad ka töötlemisega.

2015. aastal oli Eestis mahepõllumajanduslikku maad 170 797 hektarit, mis moodustab  17% kogu põllumajandusmaast; võrreldes aasta varasemaga lisandus 12 726 hektarit. Lisaks oli kontrollitud 93 148 hektarit looduslikke korjealasid; see pind vähenes 36 642 hektari võrra.

Mahetoitlustamisest oli 2015. aasta lõpu seisuga Veterinaar- ja Toiduametit teavitanud 11 ettevõtet, kes pakuvad mahetoitu 14 lasteasutuses, ja 17 ettevõtet, kes pakuvad mahetoitu 19 muus toitlustuskohas.

Trükises on lisaks mahetootmise, -töötlemise ja -turustamise andmetele 2015. aasta kohta toodud lühiülevaade valdkonna õigusaktidest, mahetoodete märgistamise nõuetest, tootjate koolitamisest ja nõustamisest, valdkonna teadusuuringutest ja toetustest.

Ülevaate „Mahepõllumajandus Eestis 2015“ koostasid Airi Vetemaa ja Merit Mikk Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutusest, trükise andis välja Maaeluministeerium.

• Mahepõllumajandus Eestis 2015 = Organic Farming in Estonia 2015 (PDF)
• Kõik mahepõllumajanduse väljaanded

Allikas: Maaeluministeerium