# #

Ilmus Mahepõllumajanduse Lehe uus number

22.03.10

2010. aasta esimeses numbris kirjutatakse kodumaise mahetoodete turumahu uuringust, teravilja ja talirüpsi mahekatse tulemustest Jõgeval ning antakse ülevaade mahepõllumajandusest Eestis 2009. aastal. Lisaks veel teisi uudiseid Eestist ja Euroopast.

Mahepõllumajanduse Leht saadetakse postiga kõikidele mahetalunikele. Internetist on võimalik lehte lugeda maheklubi leheküljelt: http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.