# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht 68

07.02.15

Uues mahepõllumajanduse lehes nr 68 antakse ülevaade mahepõllumajanduse seisust Eestis aastal 2014, tutvustatakse keskkonnamõjude hindamist läbi olelusringi, kirjeldatakse Kuusiku katsekeskuse pikaajalise külvikorra katsete tulemusi umbrohtude aspektist, räägitakse mahepõllumajandusest kui elurikkuse soodustajast seire andmetel jm.

Kui varem saadeti Mahepõllumajanduse Leht postiga kõikidele mahetalunikele koju, siis alates sellest aastast ilmub see ainult veebiversioonis

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.

Maheklubi.ee