# #

Ilmus Mahepõllumajanduse Leht nr 52

06.05.10

2010. aasta teises numbris kirjutatakse muudatustest mahetootmise toetuse nõuetes ja millele peab PRIAst mahetoetuse taotleja tähelepanu pöörama. Samuti on juttu tootmisviisi mõjust liha kvaliteedile ja talirüpsi perspektiivikusest mahetootmises. Lisaks veel teisi uudiseid Eestist ja Euroopast.


Mahepõllumajanduse Leht saadetakse postiga kõikidele mahetalunikele. Internetist on võimalik lehte lugeda maheklubi leheküljelt: http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.