# #

Ilmus Mahepõllumajanduse Leht nr 53

29.07.10

2010. aasta kolmandas numbris selgitatakse uue Euroopa Liidu mahelogo kasutamist pakenditel ja antakse ülevaade erinevatest mahepiima teadusuuringute tulemustest. Samuti tutvustatakse termilise umbrohutõrje võimalusi köögiviljakasvatuses ja kirjutatakse kevadel maaülikoolis kaitstud magistritööde tulemustest. Lisaks veel teisi uudiseid Eestist ja maailmast.

Mahepõllumajanduse Leht saadetakse postiga kõikidele mahetalunikele. Internetist on võimalik lehte lugeda maheklubi leheküljelt: http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.