# #

Ilmus Mahepõllumajanduse Leht nr 54

16.01.11

Uues numbris antakse ülevaade sügisel toimunud konkursist „Parima mahetootja 2010" ja tutvustatakse kõiki osalenud talusid. Lisaks on võimalik tutvuda  mullaviljakuse muudatustega Kuusiku Katsekeskuse külvikorrakatses aastatel 2003-2009, lugeda mahepõllumajandusest ja kasvuhoonegaasidest ning maheturust Austrias. Lisaks veel teisi uudiseid ja trükiste tutvustusi.

Mahepõllumajanduse Leht saadetakse postiga kõikidele mahetalunikele. Internetist on võimalik lehte lugeda maheklubi leheküljelt: http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.