# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht nr 56

14.07.11

2011.a teises numbris saab lugeda mahetoidu jõudmisest koolidesse ja lasteaedadesse. Lehes antakse ülevaade kahest teadusuuringust Eestis: lihaveiste heaolu uuringu ja musta sõstra uuringu tulemustest. Samuti kirjutatakse kasvuhoonetootmisest Hollandis ja sellest, kuidas mahepõllumajandus saab parandada Läänemere seisundit.

Mahepõllumajanduse Leht saadetakse postiga kõikidele mahetalunikele. Internetist on võimalik lehte lugeda maheklubi leheküljelt: http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.