# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht nr 58

26.04.12

Uues numbris antakse ülevaade mahepõllumajandusest Eestis 2011. aastal ja tutvustatakse suviteraviljade mahekatsete tulemusi Jõgeval. Lisaks kirjutatakse mahetunnustuse loobumise põhjustest, tutvustatakse uusi trükiseid ja projekte ning saab lugeda uudiseid Eestist ja maailmast.

Mahepõllumajanduse Leht saadetakse postiga kõikidele mahetalunikele. Internetist on võimalik lehte lugeda maheklubi leheküljelt: http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.