# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht nr 63

09.11.13

Uues mahepõllumajanduse lehes antakse põhjalikum ülevaade selle aasta mahetootja ja mahetoote konkursist ja viimastest arengutest lasteasutuste toitlustamisel. Samuti saab lugeda mahetöötlemise sektori arengutest  ja mahetoorpiima kvaliteedi uurimisest ahelas veiselaut – transport – toorpiimaautomaat. Pikemalt saab lugeda ka Eesti Maaülikoolis teostatud kohalike proteiinisöötade uuringu tulemustest. Lisaks uute trükiste tutvustused, uudised mujalt maailmast jpm.

Mahepõllumajanduse Leht saadetakse postiga kõikidele mahetalunikele. Internetist on võimalik lehte lugeda maheklubi leheküljelt: http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.