# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht nr 66

25.08.14

Uues mahepõllumajanduse lehes antakse ülevaade toiteelementide põllubilansist maheviljeluses ja tutvustatakse võimalusi selle tasakaalustamiseks ning kirjutatakse kahest orasheinateemalisest teadusuuringust. Lisaks saab lugeda mahetoidu kvaliteedist ning mahepõllumajandusest ja maheturust Leedus, Taanis, Saksamaal ja Prantsusmaal.

Mahepõllumajanduse Leht saadetakse postiga kõikidele mahetalunikele. Internetist on võimalik lehte lugeda maheklubi leheküljelt: http://www.maheklubi.ee/mahepollumajanduse_leht/

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.