# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht nr 69

06.04.15

Uues mahepõllumajanduse lehes nr 69 antakse ülevaade mahepõllumajanduse seisust maailmas aastal 2013, tutvustatakse Liina Edesi doktoritöö „Erinevate viljelusviiside mõju mikroobide koosseisule ja aktiivsusele mullas“ tulemusi ja lugeda saab loomkasvatuse keskkonnamõjude hindamisest. Lisaks pikem lugu Otse Tootjalt Tarbijale võrgustikust ja palju muud huvitavat.

Kui varem saadeti Mahepõllumajanduse Leht postiga kõikidele mahetalunikele koju, siis alates sellest aastast ilmub see ainult veebiversioonis

Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, väljaandmist toetab Euroopa Liit.

Maheklubi.ee