# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht nr 72

19.04.16

Uues mahepõllumajanduse lehes nr 72 saab pikemalt lugeda Eesti mahepõllumajandusest aastal 2015 ja uuringust „Mahedana müüdud toodangu osakaal mahepõllumajandustoodete toodangust Eestis 2014. aastal”. Lisaks tutvustatakse Mahepõllumajanduse Koostöökogu, mahepõllumajanduse teadmussiirde programmi, mahetoidu kvaliteedi uuringut, mahestipendiumi tulemusi jpm.

Uue kujundusega leht ilmub kord kvartalis elektroonse väljaandena. Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames, toetab Euroopa Liit.

 

Maheklubi.ee