# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht nr 73

29.06.16

Uues mahepõllumajanduse lehes nr 73 saab lugeda uutest kodumaistest mahetoodetest, laste külastusest mahetaludesse ja kuidas eetika auditi kasutusvõimalused aitavad kaasa mahetootjate turundusstrateegiale. Lisaks saab lugeda rahvusvahelistest projektidest EPOS – Uudseid lähenemisi mahepõllumajanduse õpetamiseks ja PEGASUS - Uuenduslikud viisid põllumajanduse ja metsandusega seotud hüvede pakkumiseks. Samuti saab lugeda USA maheturust, Taani mahetoitlustamisest, mahepõllumajanduse teadmussiirde programmi raames toimuvatest tegevustest jpm.

Mahepõllumajanduse Lehte annab kord kvartalis elektroonsena välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames, toetab Euroopa Liit.

Maheklubi.ee