# #

Ilmus mahepõllumajanduse leht nr 74

05.10.16

Uues mahepõllumajanduse lehes nr 74 saab põhjalikumalt lugeda konkursside „Parim mahetootja 2016“ ja „Parim mahetoode 2016“ osalejatest ja tulemusest. Samuti saab ülevaate mahetootjate õppereisist Inglismaale ja maheturu viimastest arengutest Prantsusmaa, Suurbritannia ja Itaalia näitel. Järgmisest aastast saavad toitlustusasutused uue märgi abil viidata mahetooraine kasutamisele ja juttu on ka seadusandlusest jpm.   

Samuti saab lehest ülevaate kevadel toimunud seminarist „Elukeskkonna ja toidu kvaliteet“, kus selgus Eesti seireandmete põhjal, et pestitsiidid jõuavad nii mulda, vette kui ka inimese toidulauale.

Mahepõllumajanduse Lehte annab kord kvartalis elektroonsena välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames, toetab Euroopa Liit.

Maheklubi.ee