# #

Ilmus väljaanne Mahepõllumajanduslik seemnekasvatus

21.12.17

Väljaandes "Mahepõllumajanduslik seemnekasvatus" selgitatakse seemnekasvatuse nõudeid ja antakse soovitusi mahepõllumajanduslikuks seemnekasvatuseks peamiste kultuurigruppide kaupa. See on mõeldud põllumajandustootjatele, kes plaanivad alustada mahepõllumajandusliku seemnekasvatusega või juba tegelevad sellega. 

Materjal on välja antud MAK 2014–2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas”
raames, toetab Euroopa Liit. 

Maheklubi.ee