# #

Ilmus ülevaade mahepõllumajandusest Eestis 2019. a

30.04.20

Ilmus iga-aastane ülevaade Eesti mahepõllumajanduse kohta. Nii mahetootmise pinnad kui ka mahetootjate arv kasvasid ka 2019. aastal. Juurde tuli ka töötlejaid, toitlustajaid ja turustajaid.

Väljaandes antakse ülevaade mahepõllumajanduslikust tootmisest, töötlemisest, toitlustamisest, turustamisest. Paljud maheettevõtted on olid 2019. a edukad mitmetel põllumajandustootjate ja toodete konkurssidel. Jätkusid teadmussiirde ja mitmed uurimisprojektid.

Lähemalt saab lugeda siit.