# #

Inglismaa maheköögiviljakasvataja kogemused kahe raamatu kaante vahel

27.12.16

Inglismaa üks tuntuim maheköögiviljakasvataja Iain Tolhurst kasvatab ettevõttes Tolhurst Organic umbes 70 liiki köögivilja, mis annavad aastas kokku üle 100 tonni saaki. Müük käib peamiselt 40 km raadiuses otseturustuskanalite kaudu. Iain rõhutab, et mahepõllumajandusettevõte on terviklik süsteem, kus kõik komponendid on omavahel seotud ning midagi ei saa vaadelda eraldiseisvana. Kõige tähtsam on luua ja säilitada elurikkust nii mullas kui ka maapinnal, mis ongi maheviljeluse edukuse alus. Eelmise aasta lõpus koolitas ta ka Eesti mahetootjaid, selle külaskäigu kokkuvõtte leiab Mahepõllumajanduse Lehest nr 75.

Iain Tolhurst on paljude artiklite ja mitme raamatu autor, millest kahte praegu müügilolevat tutvustame allpool.

2016. a sügisel ilmunud „BACK TO EARTH: UK Organic Horticulture through the Lifetime of a Grower“ on Iain Tolhursti artiklite kogumik, mis võtab kokku Suurbritannia maheköögiviljakasvatuse arengu ja kogemused ning muutused hoiakutes viimase 40 aasta jooksul, mil mahepõllumajandus on saareriigis jõudsalt kanda kinnitanud. Artiklid on kirjutatud erinevatele väljaannetele ja portaalidele aastatel 1980-2016.

Raamat käsitleb mahetootmise praktilisi küsimusi, maheturu arengut, standardeid jm. Seda kõike on vaadeldud koos muutustega poliitilises olukorras ja ülemaailmsetes turusuundumustes. Praktilise poole pealt leiab nt soovitusi erinevate kultuuride kasvatamiseks ning haiguste ja kahjurite tõrjeks, artikleid mullaviljakusest ja sellest, kuidas mulla seisundit hinnata ja milliseid analüüse lasta teha, vihmausside olulisest rollist jm. Raamatust õhkub armastust looduse ja eriti mulla vastu, samuti rõhutab autor pidevalt elurikkuse tähtsust hästi toimiva mahetootmise jaoks. Mitmed artiklid on seotud Iani osalemisega teadusprojektis ja ta põhjendab hästi, miks tootjad peaksid sellest huvitatud olema. Autor mainib muuhulgas sedagi, et on üks neist 2% inglastest, kes pole kunagi ostnud ühtegi loteriipiletit, sest köögiviljakasvataja jaoks on ilm niigi pidev päris suurte panustega õnnemäng ning hea saak ja rahakoti paksus sõltuvad suuresti just soodsast ilmast.

Raamat on mahetootjatele kindlasti inspireeriv, loomulikult leidub selles palju näpunäiteid ka kõigile teistele.

Raamatut saab tellida: http://www.tolhurstorganic.co.uk/back-to-earth 

Raamat „Growing Green: Organic Techniques for a Sustainable Future. Revised edition“ ilmus 2010. aastal, selle täiendatud väljaanne 2015. aastal. Nii alustavatele kui ka kogemustega mahetootjatele sobivas raamatus tutvustatakse loomakasvatuseta maheviljeluse (stockfree organic) kontseptsiooni  ja selgitatakse konkreetsete näidete varal, kuidas saab ka ilma sõnnikuga väetamata kasvatada terveid taimi, hoides samas umbrohud, taimehaigused ja -kahjurid kontrolli all.

Raamatus on maheköögiviljakasvatuseks põhjalikud ja kergesti järgitavad suunised, mis puudutavad mullakaitset ja -viljakust, kompostimist, paljundusmaterjali, külvikorda, haiguste ja kahjurite tõrjet, samuti peamiste kultuuride kasvatamist, säilitamist ja turustamist.

Muuhulgas leiab raamatust vastused küsimustele:

  • Missuguseid tööriistu ja masinaid on vaja?
  • Miks on kompost kasulik?
  • Kuidas valmistada taimset komposti?
  • Kuidas kasutada erinevaid haljasväetisi?
  • Kuidas kasvatada, koristada ja säilitada 60 erinevat köögiviljakultuuri?
  • Kuidas kemikaalideta umbrohte tõrjuda?
  • Kuidas tõrjuda haigusi ja kahjureid?
  • Kuidas soodustada elustikku?
  • Kus ja kuidas oma toodangut müüa?
  • Kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge?

Raamat on väärtuslik juhendmaterjal mitte ainult kõigile mahetootjatele, vaid ka teadlastele ja tudengitele.

Jaanuari lõpuni saab raamatut Krisostomuse veebipoest 20% soodustusega: http://www.kriso.ee/db/9780955222511.html.

 

 

Turuarendustoetuse abiga rahastatud tegevus