# #

Juhtkiri: mahe- ja GMO-suund ei klapi kokku

07.08.17

Eesti Päevaleht

Maaeluministeerium jõuab kõike – algatab mahemajanduse tervikprogrammi ja lihtsustab samal ajal geneetiliselt muundatud organismide (GMO) keskkonda viimise seadust. Ent mahetoit ja GMO on nagu tuli ja vesi. Kui Eesti GMO vastu ühemõtteliselt tõrjuvat joont ei võta, siis on raske maheriigina läbi lüüa.

Üks tõend selge GMO-vastase hoiaku olulisuse kohta on seesama seaduseelnõu, millest kuulmine ajas osa mahemajanduse pooldajaid ärevusse ainuüksi oma olemasoluga, sisust rääkimata. Eelnõu näeb ette geneetiliselt muundatud põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogust loobumist, sest Euroopa Liidus on praegu lubatud kasvatada ainult üht geneetiliselt muundatud põllukultuuri, maisisorti MON 810, mida Eestis keegi ei kasvata, sest see ei sobi Eesti kliimatingimustesse.

Loe edasi: epl.delfi.ee; 07.08.2017