# #

Juubelikonverents: Mahepõllumajandus – hea loodusele, hea sinule

28.10.09

Eesti Maaülikool ootab kõiki huvilisi Eesti mahepõllumajanduse 20. aastapäeva juubelikonverentsile „Mahepõllumajandus – hea loodusele, hea sinule“, mis toimub 10. novembril 2009 algusega kell 10.30 Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A).
 
Konverentsil käsitletakse mahepõllumajanduse jätkusuutlikkuse aspekte, arutletakse mahetootmise seostest keskkonna ja tervisega ning räägitakse mahemaaviljeluse küsimustest. Antakse ülevaade mahepõllumajanduse hetkeolukorrast, mahetoetustest ja mahepõllumajanduse arengukava elluviimisest. Oma kogemusi jagavad maheettevõtjad. 
 
Osalema oodatakse mahetootjaid ja kõiki mahepõllumajanduse huvilisi üle Eesti.
Osalemine on tasuta, palume registreeruda hiljemalt 6. novembriks e-kirja teel:
mahepm[A]gmail.com või tel 5662 0955
 
Konverentsi korraldab Eesti Maaülikool Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit.

Päevakava:

10.30 – 11.00  Kohvipaus
11.00 – 11.15  Avasõnad - Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen
11.15 – 12.00  Mahepõllumajanduse jätkusuutlikkusest - Eesti Maaülikooli teadusprorektor Anne Luik
12.00 – 12.30  Maaviljeluse  küsimustest mahetootmises - Eesti Maaülikooli teadur Liina Talgre, Eesti Maaülikooli dotsent Enn Lauringson
12.30 – 13.30  Lõuna
13.30 – 13.50  Biodünaamilise ja mahepõllumajanduse arengust Eestis - Eesti Biodünaamika Ühing,  Arvo Purga
13.50 – 14.10  Mahetootmise hetkeseis Eestis - Taimetoodangu Inspektsiooni mahepõllumajanduse osakonna juhataja Egon Palts
14.10 – 14.35  Mahetootja võimalused  Maaelu Arengukavas aastatel 2007-2013 - PRIA peadirektor Jaan Kallas
14.35 – 15.00  Mahepõllumajanduse arengukava - Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Tambet Sova
15.00 – 15.30  Kohvipaus

Ettevõtjate kogemus:
15.30 – 15.45   Arvo Veidenberg (Pajumäe talu)
15.45 – 16.00   Kaja Kesküla (Alt-Lauri mahetalu)
16.00 – 16.15   Krista Assi (Vändra Leib OÜ)
16.15 – 16.30   Siiri Talumaa (OÜ Ökosahver )
16.30 – 16.45   Jaan Nõmmik (TÜ Eesti Mahe)
16.45 – 17.00   Lõppsõnad ja arutelu

NB! Programmis võib esineda muudatusi.
Konverentsi korraldab Eesti Maaülikool Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames.
Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit.