# #

Juulist on EL mahelogo pakendatud toiduainetel kohustuslik

29.06.12

Aive Sarjas

Mahepõllumajanduslike toiduainete sektorile ELi uute märgistuseeskirjade nõuete täitmiseks antud kaheaastane üleminekuperiood on läbi saamas. Alates 1. juulist 2012 peab ELi mahelogo olema esitatud kõikidel ELi liikmesriikides toodetud pakendatud mahepõllumajanduslikel toiduainetel, mis vastavad nõutavatele standarditele.  

Pakendamata ja imporditud mahepõllumajanduslike toodete puhul jääb logo kasutamine vabatahtlikuks. ELi logo kõrval võib toodetel olla ka muid erasektori, piirkonna või riigi logosid. Logoga samas nägemisväljas peaks olema esitatud ka kontrolliasutuse koodnumber ja põllumajandusliku tooraine kasvatamise koht.

„Loodame, et ELi mahelogo muutub mahetoodete laialt tuntud sümboliks ja annab tarbijale kindlust, et kaup on valmistatud ELi mahepõllumajandust reguleerivate rangete eeskirjade järgi," ütles Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș.

Peatselt avaldatav värske Eurobaromeetri aruanne „Eurooplaste suhtumine toiduga kindlustatusesse, toidu kvaliteeti ja maapiirkondadesse" sisaldab ELi mahelogo käsitlevat teavet ja kinnitust selle kohta, et alates mahelogo kasutuselevõtust 2010. aasta juulis on see tuttav juba veerandile (24%) ELi elanikest.

Loe edasi: Maaleht, 29.06.2012