# #

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse ülejääk mahetootjatele

14.11.16

Ain Lember

Põllumajandustootjate esindusorganisatsioonid leiavad, et kasutamata jäänud keskkonnasõbraliku majandamise toetus tuleb anda mahetootjatele, mitte aga teadmussiirde ja koostöö meetme eelarvete suurendamiseks, nagu soovib maaeluministeerium.

“Teatavasti on põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme raames taotletud mahetoetust üle 2 miljoni euro rohkem, kui maaelu arengukava eelarves on mahetoetuseks kavandatud, mistõttu oleks sisuliselt õigem toetada keskkonnasõbraliku majandamise toetuseks planeeritud vahendite arvelt just sarnast eesmärki täitvat mahetootmist,” märgivad põllumeeste katusorganisatsioonide juhid Vahur TõnissooKalle Liebertja Roomet Sõrmus.

Loe edasi: www.saartehaal.ee, 12.11.2016