# #

Konkurss "Läänemere sõber"

19.03.15

Konkursi kriteeriumid

WWF koostöös Läänemeremaade Talunike Keskkonnafoorumiga (BFFE) on algatanud võistluse, et tuua esile parimaid Läänemere-sõbralikke põllumajanduspraktikaid ja tunnustada talunikke, kes edendavad innovatiivseid saastekoormuse vähendamise meetmeid oma taludes. Auhinna eesmärgiks on tuua esile Läänemere-sõbraliku talupidamise parimaid praktikaid, tunnustamaks innovatiivseid talunikke, kes uuenduslike meetmetega vähendavad saasteainete koormuse vähendamist oma talus.

Auhinnakriteeriumid

1. Geograafilised kriteeriumid

a. Farmerid peavad maad harima Läänemere valglal

2. Majanduslikud kriteeriumid

a. Võistlusel saavad osaleda vaid professionaalsed talunikud – kes saavad oma sissetuleku põllumajandustootmisest (loomakasvatus, taimekasvatus)

b. Taotlevad talud võivad olla kas mahe- või tavatootjad. Nii loomadega kui ka ilma loomadeta talud võivad osaleda.

3. Keskkonna kriteeriumid

a. Kandidaadid peavad olema ette võtnud konkreetsed meetmed toitainete heite vähendamiseks oma talus. Toitainete heide hõlmab nii leostumist vette kui ka sõnnikust ammooniumi emissiooni atmosfääri.

b. Ettevõetud meetmed toitainete heite vähendamiseks peaksid olema teatud määral innovatiivsed või isegi „erakordsed". Nende meetmete mõju eutrofeerumise vähendamisele peab olema võimalik näidata. See tähendab, et talunik:

i. peab olema leiutanud või testinud eeskujulikke meetmeid vähendamaks toitainete heidet ning on võimeline selle eeliseid demonstreerima

ii. võiks rakendada tavalisi hästi tõestatud meetmeid, kui suuremastaapselt

iii. Võib olla võimeline efekte mõõtma – või – olles sellel alal uuendaja, pole siiski võimeline efekti mõõtma, kuid näitab lubavat tehnikat.

iv. Võiks ülaltoodud kriteeriumitele ka mitte vastata, kuid on siiski edukas põllumajandusest tuleneva toitainete heite vähendaja.

4. Muud

a. Peamised auhinnakriteeriumid keskenduvad eutrofeerumise vähendamise meetmetele. Teised olulised põllumajandusega seotud teemad nagu näiteks pestitsiidide kasutamise vähendamine, bioloogilise mitmekesisuse kaitse meetmed või kliimagaaside heite vähendamine pole prioriteetsed, kuid lähevad arvesse ja leiavad tunnustamist täiendavate eelistena.

b. Nii mees- kui naistalunikud võivad kandideerida. Kandidaat ei pea olema üksikisik, vaid võib olla ka pere, kus mitu inimest on talupidamisse kaasatud.

c. Kandidaadid ei tohi olla mingeid probleeme minimaalsete seaduslike keskkonnanõuete täitmisega ega mingeid keskkonnakaitselisi, loomakaitselisi, töökaitselisi või sarnaste seadustega seotud juriidilisi protsesse.


Lisainfo:

Kertu Hool, kertu[A]elfond.ee, tel 5524 782

 

Allikas: Eestimaa Looduse Fond