# #

Konkurss „Märka uuenduslikku põllumajandust“ tõi edu mahetootjale

14.11.12

Põllumajandusministeeriumi 94. aastapäeva aktusel kuulutati välja konkursi „Märka uuenduslikku põllumajandust“ konkursi võitjad: FIE Triinu Schneider Hiiumaalt, Tartumaa Piimatootjate Ühistu ja SA Põlvamaa Arenduskeskus.

Uuendusliku põllumajanduse kategooria võitja on mahetootja FIE Triinu Schneider, kes tegeleb maheõunamahla tootmisega. Oma tegevustele on ta toetust saanud MAK meetmetest 1.4.1 (mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus), 3.1 (maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus) ning Leader-meetmest. „Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus töö vastu,“ ütleb Triinu Schneider, kes on loonud endale töö- ja elukoha Hiiumaale. Triinu Scneider pälvis tänavu konkursil „Parim mahetootja 2012“ teise koha.

Põllumajandusliku ühistegevuse kategooria võitja Tartumaa Piimatootjate Ühistu on toetust saanud maaelu arengukava (MAK) meetmest 1.9 – tootjarühma loomise ja arendamise toetus. Ta on tegutsenud juba aastast 1999, koondades enda ümber kokku 15 suuremat ja väiksemat piimandustootjat Tartumaal. „Kui keegi teenib rohkem, ei tähenda see seda, et keegi peab vähem teenima,“ ütleb ühistu juht Sulev Kuus.

Põllumajanduse teadmussiirde kategooria võitja SA Põlvamaa Arenduskeskus on oma projektide elluviimiseks saanud toetust MAK meetmest 1.1 – koolitus- ja teavitustoetus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv asutus on võtnud üheks oma südameasjaks põllumajandus- ja toidusektori ettevõtjate koolitused oma piirkonnas. „Ühe koolitusega ei vii asju edasi, arengud on märgatavad ja pikaajalisemad, kui tegevused on jätkuvad,“ ütleb SA Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Kaire Mets.

Konkursi „Märka uuenduslikku põllumajandust“ korraldas Maamajanduse infokeskus käesoleva aasta suvel, eesmärgiga tõsta esile Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) raames toetust saanud häid põllumajandusprojektide näiteid.

Allikas: Maamajanduse Infokeskus