# #

Konverentsi „Põllumajandus ja keskkond“ ettekanded Mahekeskuse kodulehel

17.06.13

Meie piirkonna üheks olulisemaks keskkonnaprobleemiks on Läänemere saastumine, milles põllumajanduslik hajareostus mängib oma rolli. 29. mail Eesti Maaülikoolis toimunud konverentsil "Põllumajandus ja keskkond" anti ülevaade, milline on meie tänasest põllumajandusest lähtuv saaste, kuidas see mõjutab vett, mulda ja elusorganisme ning arutleti võimalike keskkonnasäästlike tehnoloogiate üle tagamaks loodushoidlikkust.

Ettekanded on allalaetavad Mahekeskuse kodulehel: http://mahekeskus.emu.ee/uudised/konverents-pollumajandus-ja-keskkond/

Sissejuhatus – Prof. Anne Luik, Eesti Maaülikool

Taimetoitained pinna- ja põhjavees – Prof. Enn Loigu, Tallinna Tehnikaülikool

Taimekaitsevahendite jäägid mullas – Marje Särekanno, Põllumajandusuuringute Keskus

Taimekaitsevahendite jäägid pinna- ja põhjavees – Mailis Laht, Keskkonnauuringute Keskus

Taimekaitsevahendite jäägid aedviljades – Merike Toome, Põllumajandusuuringute Keskus

Tolmeldajad ja pestitsiidid – Prof. Marika Mänd, Reet Karise, Eesti Maaülikool

Põllumajanduslik keskkonnatoetus elurikkuse soodustajana – Eneli Viik, Põllumajandusuuringute Keskus

Ökoloogiline taaskasutav põllumajandus Läänemere maades – Prof. Anne Luik, Eesti Maaülikool

Konverentsi kommentaarid – Prof. Anne Luik, Eesti Maaülikool

Konverentsi korraldasid Eesti Maaülikool ja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus Läänemere piirkonna programmi Interreg projekti BERAS Implementation (Läänemere ökoloogiline taaskasutav põllumajandus) toel, lisainfo: www.beras.eu