# #

Kopenhaagen: Mahetoidu võidukäiku toetab avalik raha

07.12.18

89% Kopenhaageni linna hallatavates sööklates pakutavast toidust on mahe​. Sellise muljetavaldava saavutuseni õnnestus jõuda köögipersonali koolitamise ja mahetoidu tarneahela arengu toetamisega.

Jätkusuutlikkusele keskendunud linn

Kopenhaagen on pikka aega olnud tuntud linnana, kus jätkusuutlikud lahendused on ühendatud majanduskasvu ja kõrge elukvaliteediga. Kopenhaagen oli Euroopa roheline pealinn aastal 2014 ja seatud on eesmärk saada maailma esimeseks CO2 neutraalseks pealinnaks aastaks 2025.

Taanis on mahetoidu tarbimine elaniku kohta Šveitsi järel maailmas teisel kohal. Keskmine taanlane kulutab mahetoidule 227 eurot aastas. Kopenhaagenis on mahetooted muutunud tavaliseks – mahetoit moodustab ligi 24% kogu toidu müügist. Veel parem on seis Kopenhaageni lasteaedade, hooldekodude ja koolide toitlustuses, kus 89% toidust on mahe. See üleminek on ümber kujundanud nii avaliku sektori toidusüsteemi kui ka Kopenhaageni elanike toidulaua.

Keskkonnahoidlikud riigihanked

Mahetoidu muljetavaldav võidukäik avaliku sektori toitlustuses on aset leidnud tänu tulevikku vaatavale keskkonnahoidlike riigihangete poliitikale ja sihikindlale plaanile muuta toidukultuuri. Kopenhaageni linnavalitsus on maheagendat edendanud 2001. aastast ja kindel eesmärk on hangete kaudu saavutada 90% ulatuses mahetoidu pakkumine kõigis linna 900 köögis.

Mahedale üleminek – sama eelarvega

90% eesmärgi saavutamiseks oli vaja arendada köögis töötavate inimeste teadmisi ja oskusi ning samaaegselt ümber korraldada hangete metoodika, et kindlustada piisav mahetoorainega varustatus. Mahetoidu kasutuselevõttu Kopenhaageni 900 köögis vedasid eest linnavalitsuse osakonnad, abiks konsultandid ja koolitajad.

Peamine idee köökide strateegia muutmises on olnud köögipersonali koolitamine  toiduvalmistamise osas nii, et nad suudaksid planeerida menüüsid säästvalt ning valmistada toitu töötlemata toorainest, selle asemel, et kasutada valmistoitu ja poolfabrikaate. Selle tulemusel saavadki nad endale lubada kallimat mahetoorainet.

Köögipersonalile õpetatakse ka muid oskusi, mis annavad tulemuseks toitaineterikkamad, kliimasõbralikud ja isuäratavad toidud. Näiteks koolitati kokkasid kasutama hooajalisi köögivilju, tarvitama vähem liha, valmistama hoidiseid ja hapendatud toite ning vähendama tekkivate toidujäätmete hulka.

Professionaalne mahetoidu tarneahel

Viimastel aastatel on linnavalitsus pingutanud, et köökide üleminekut mahetoidule toetaksid kvaliteetsed keskkonnahoidlikud riigihanked ja avalikud pakkumised, mis julgustavad toidu tarnijaid välja arendama mahedat ja jätkusuutlikku sortimenti. 

Otsene tulemus on professionaalsuse kasv sööklate, koolide, haiglate ja hooldekodude varustamisel mahetoiduga – nüüd on saada laias valikus mahetooteid toitlustusele sobivates suurustes ja pakendites, värske maheliha erinevaid lõikeid ning hooajalisi puu- ja köögivilju.

Näiteks ei pakkunud 2012. aastani Taani hulgimüüjad värsket maheliha, saadaval oli vaid väike valik külmutatud maheliha. Kui Kopenhaageni linnavalitsus korraldas avaliku hanke, milles sooviti laia valikut värsket maheliha, muutusid sellised tooted peagi mitmete hulgimüüjate kaudu kättesaadavaks. Kopenhaageni riigihangetega tegelevad ametnikud on suutnud luua suure mahetoidu nõudluse ja anda maheturule selge sõnumi.

Allikas IFOAM EL

IFOAM ELi veebileht EU Organic 2030 tutvustab algatusi, mis aitavad mahetoidu tuua igale lauale, arendada mahetoidu turgu ning muuta väärtusahelaid läbipaistvamaks ja õiglasemaks.