# #

Kui muudaks Eesti tervikuna mahemaaks?

05.02.17

Sirje Niitra

Idee muuta Eesti mahemaaks puudutab lisaks mahetoitu tootvale põllumajandusele veel paljusid teisi elualasid ökoturismist farmaatsiatööstuseni välja. Organic Estonia programmi jõustamine peaks märgatavalt kasvatama Eesti mahetoodangu eksporti ja looma sadu uusi töökohti.

Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu, Eestis on mahepõllumajandus juba väga levinud. Miks on veel vaja Organic Estonia ehk Eesti mahemajanduse programmi?

Meil on tõepoolest 18 protsenti põllumaast mahepõllumajandusega hõlmatud ja sel alal tegutseb 1740 ettevõtjat. Organic Estonia on ühe arengufondi projekti nimetus, mis sündis koos ettevõtjatega ja mille algne eesmärk oli saavutada mahemaa osakaaluks 51 protsenti. Ainult põllumajandusega ehk toidu ja toitlustamisega pole see võimalik isegi siis, kui kogu põllumaa mahedaks muutuks. Seega jõuti järeldusele, et on vaja juurde haarata suur osa meie metsast. Eesti mahemajanduse programm on aga algsest eesmärgist hoogsalt edasi läinud ja keskendub (mahemaa osakaalu asemel) kogu Eestit hõlmavale mahemajandusele, eesmärgiga kasutada Eesti puhtast keskkonnast tulenevat konkurentsieelist ja arendada mahetoodete ja -teenuste eksporti.

Loe edasi: maaelu.postimees.ee, 02.02.2017