# #

Kuidas parandada mulla omadusi ja turgutada mulla elustiku?

24.03.16

Veebruaris toimus Tartus Agri Partner OÜ infopäev "Tagasi juurte juurde", mis oli suunatud kõikidele tootjatele, kes soovivad oma taimekasvatuse efektiivsust tõsta läbi looduslike protsesside käivitamise mullas. Infopäeva oli kuulama tulnud sadakond maheviljelejat.

Maheviljelus on viljelusviis, kus sekkutakse looduslikesse protsessidesse võimalikult vähe. Tavaline on see, et mulla omaduste parandamiseks antakse mulda orgaanilist materjali, misläbi soodustatakse mulla bioloogilist aktiivsust. Toitainete varusid täiendatakse liblikõieliste kasvatamisega ja orgaaniliste väetiste andmisega.
Kui aga toota ka mahedana aktiivselt, siis järjest rohkem tuuakse maheviljelusse ka tavaviljeluse tehnoloogiaid, eesmärgiks mullaviljakuse tõstmine. Üheks lahenduseks mulla viljakuse tõstmiseks on efektiivsete mikroorganismide lisamine mulda.

EM - kasulikud mikroorganismid, mis ümbritsevad meid eluslooduses

Mikrobioloogilisest efektiivsusest sõltub see, kuidas taimed omastavad toitaineid, sest mikroobid mõjutavad toitainete ringlust, mille toimel töödeldakse orgaanilised taimejäänused huumuseks. Mullamikroobide arvukust aitab tõsta sõnniku lisamine mullale, kui aga sõnnikut ei ole, siis on heaks alternatiiviks erinevate bioaktivaatorite kasutamine.

Loe edasi: Põllumajandus.ee