# #

Läänemere Aasta Põllumajandustootja 2010 konkurss on avatud

14.04.10

13. aprillil avasid Maailma Looduse Fond, Swedbank, Eestimaa Looduse Fond(ELF) ning paljud teised keskkonna- ja põllumajandusorganisatsioonid ühiselt "Läänemere Aasta Põllumajandustootja 2010" konkursi. Konkursi eesmärgiks on tuua välja Läänemeresõbralikke põllumajanduspraktikaid ning tunnustada neid talunikke, kes oma taludes aktiivselt vähendavad väetisainete keskkonda sattumist. Rahvusvahelise konkursi võitjale on määratud auhinnaks 10 000 eurot, Eesti rahvusliku vooru võitjale 1000 eurot.

ELF võtab vastu konkursitaotlusi nii üksikutelt tootjatelt kui ka tootjate liitude või muude huvitatud organisatsioonide esitatud kandidaate. Eesti vooru žürii moodustavad ELF-i, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Swedbanki eksperdid. Siinse eelvooru võitja pääseb rahvusvahelisse lõppvooru, konkureerima teiste Läänemeremaade võitjatega. Kandidaatide esitamise tähtaeg Eestis on 31. mai 2010.

"Põllumajandus on suurim reostusallikas nii Läänemere kui Eesti siseveekogude puhul," ütles Kristjan Piirimäe, ELF-i eutrofeerumisekspert. "Samas, tänu põllumeestele on meil igapäevane leib laual. Seetõttu on oluline tunnustada just neid põllumehi, kes suudavad lisaks kõigele muule ka keskkonda kaitsta."Eelmisel aastal võitis konkursi Kuningamäe veisefarm, AS Viraito, mis kasutas enda põldudel ära Põltsamaa meierei reoveemuda, vähendades nõnda Põltsamaa linnast lähtuvat reostust jõkke. Kõik Eesti jõed suubuvad aga Läänemerre.

Kristjan Piirimäe, eutrofeerumisekspert, ELF
13.04.10