# #

Läheneb mahetoodangu andmete esitamise tähtaeg

07.01.19

Mahetootjad peavad esitama Põllumajandusametile 1. veebruariks 2019 järgmised mahepõllumajandusliku toodangu andmed 2018. aasta kohta:
- üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuride, seente ja/või katmikkultuuride saagi kogused;
- mitteharitavalt alalt korjatud taimede ja/või seente kogused;
- üleminekuaja läbinud loomadelt ja lindudelt saadud looma- ja linnukasvatussaaduste kogused;
- üleminekuaja läbinud mesilasperedelt saadud mesindussaaduste kogused;
- ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade ja lindude arvu liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arvu 2018. aasta 31. detsembri seisuga

Mahepõllumajanduslikud toodangu andmed saab esitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali.

Toodangu andmete esitamise juhendi leiate siit.

Mahepõllumajanduse nõuete selgituse tootjale leiate siit.

Allikas: Põllumajandusamet