# #

Üle miljoni soomlase ostab mahetoitu korra nädalas

29.10.17

Mahetoidu müük kasvab Soomes jõuliselt. Värske tarbijauuring näitab, et üle miljoni soomlase ostab mahetooteid iga nädal.

Pro Luomu hinnangul kasvas mahetoidu müük toidupoodides perioodil juuli 2016 kuni juuni 2017 võrreldes aasta varasemaga 15%, ulatudes 287 miljoni euroni. Muu toidukauba müük kasvas samal ajal vaid 1%. Sarnase kasvu jätkudes ületab 2017. a mahetoidu müük 300 miljoni euro piiri. Pro Luomu tegevjuhi Marja-Riitta Kottila hinnangul on kasvu taga eelkõige tootevaliku laienemine. 

Kottila sõnul kasvas müük kõigis tootegruppides, v.a õlu ja pagaritooted. Suurim kasv oli mahla, kohvi, beebitoidu, juustu ning puu- ja köögivilja puhul. Mahemahla ja kohvi müük on suurenenud sedavõrd, et need tootegrupid on nüüd kuue enimmüüdu hulgas – kõige rohkem müüakse Soomes mahedana piima, puu- ja köögivilju, kuumi jooke (kohv, tee kakao), mune ja mahla. Mahepiima müük kasvab vaatamata sellele, et üldine piima müük väheneb. Kõige suurem turuosa on mahemunadel (15%), üle 10% ulatub see ka helveste ja jahu ning beebitoidu puhul.

Viimane tarbijauuring näitab, et enam kui pooled soomlased ostavad mahetoitu regulaarselt, vähemalt korra kuus. 28% ostab mahetoitu vähemalt korra nädalas. Regulaarsete tarbijate osakaal on võrreldes 2010. aastaga kasvanud ligikaudu 10 protsendipunkti.

Eriti aktiivsed mahetoodete tarbijad on naised vanuses 30–49, samuti lastega pered. Viimase kahe aasta jooksul on aga mahetarbijaskond eri rahvastikurühmade vahel laienenud ühtlasemalt. Suurenenud on nt mahetoitu ostvate meeste hulk, tarbijaid on lisandunud väljaspool Helsingit ning erineva sissetuleku ja haridustasemega inimeste seas. Kottila hinnangul näitab see positiivne suundumus, et mahe pole enam väikese grupi eelistus, vaid selle vastu tunneb huvi üha rohkem soomlasi. 

Maheda eelistamise põhjused pole muutunud – endiselt on kõige olulisem puhas, lisaainete ja taimekaitsevahendite vaba toodang, samuti maitse, tervislikkus ja keskkonnasäästlikkus. Ligikaudu 50% tarbijaist leiab, et mahe on tervislik ja vastutustundlik valik, samuti peetakse seda moekaks. Teisalt seostub mahe vähem kui kunagi varem väiketootmisega, seda peetakse pigem moodsaks kui traditsiooniliseks tootmisviisiks. 

Uuringu viis Pro Luomu tellimusel läbi Kantar TNS septembris 2017. Vastas 1004 tarbijat vanuses 18–68 aastat. Uuringut rahastas põllumajanduse ja metsanduse ministeerium.

Allikas: http://proluomu.fi/the-sale-of-organic-produce-is-growing