# #

Lea Narits: talirüps annab kõrge ja kvaliteetse saagi tava- ja maheviljeluses

16.04.21

11. märtsil toimus teaduslik-praktiline konverents "Agronoomia 2021", kus Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) ja Eesti Maaülikooli teadlased tutvustasid põllumajandustootjatele erinevate taimekasvatusega seotud katsete ja uuringute tulemusi. ETKI teadur Lea Narits tegi kokkuvõtte talirüpsi saagi kvaliteedist erinevate viljelusviiside korral.

Õlikultuuride kasvupinnad on viimasel kümmendil olnud suhteliselt stabiilsed, jäädes 80 000 hektari kanti. Rapsi- ja rüpsikasvatuse algusaastatel kasvatati meil suures osas vaid suvi-õlikultuure, näiteks aastal 2004 oli maas vaid paarsada hektarit tali-õlikultuure.

Loe pikemalt: www.pollumajandus.ee, 14.04.2021