# #

Linnugripi ohuga seotud piirangute tõttu võivad ka mahetootjad kodulinde sisetingimustes pidada

24.03.17

Veterinaar- ja Toiduamet andis välja otsuse, millega keelatakse alates 1. aprillist 2017 Eesti Vabariigi territooriumil põllumajanduslindude ja teiste tehistingimustes peetavate lindude pidamine välitingimustes. Linde on lubatud pidada välitingimustes juhul, kui lindude seespidamine mõjutab oluliselt lindude heaolu ja tervist. Välitingimustes lindude pidamise korral peab linnupidamisala olema piiratud aiaga ja kaetud võrguga ning lindude sööt ja joogivesi tuleb hoida sisetingimustes või katuse all.

Mahepõllumajanduse nõuete kohaselt peab mahepõllumajanduslikult peetavatele loomadele ja lindudele olema tagatud pidev juurdepääs vabaõhualadele, kui ilmastikutingimused ja pinnase seisukord seda võimaldavad ja kui Euroopa Liidu õigusaktide põhjal ei ole kehtestatud inimeste ja loomade tervise kaitsega seotud piiranguid ja kohustusi.

VTA poolt kehtestatud piirangute aluseks on EL õigusaktid, seega võib mahepõllumajanduslikult peetavaid kodulinde pidada piirangute kehtimise ajal sisetingimustes.

Kui kodulinde hoitakse kehtestatud piirangute või kohustuste tõttu siseruumides, peab lindudel olema alaline juurdepääs piisavas koguses koresöödale ja sobivale materjalile, et rahuldada nende käitumuslikke vajadusi.

Maaeluministeerium