# #

Lõpuks ometi: piiri taha läks esimene laevatäis mahevilja

11.02.11

Eesti maheviljakasvatajad saatsid kamba peale laevatäie kaera Taani.

"Kui saaksin oma mahedalt kas­vatatud vilja välismaale müüa, siis alles tasuks see ära," ütles mahetoorja Avo Mansberg mullu Maalehele. Tänavu on tal meel parem, sest koos naabrimehega saatsid nad mõned kaerakoormad laevaga Taani. "Saagid olid möödunud suvel väiksemad, eks see ole nõudlust tekitanud," ar­vab talumees.

Eestis ei tahtnud mahekaera keegi

Mahekaera Taani müümise kor­raldas teraviljatoimkonna liige Mai Tooming, kes peab koos isa­ga Ida-Virumaal Avinurmes maheteraviljatalu.

"Kasvatame isaga mahekaera ja meil, nagu teistelgi maheviljakasvatajatel, oli mure, kuidas kaer maha müüa. Kaera hind oli alla läinud ja Eestis polnudki hu­vilisi, kes oleks meie vilja taht­nud," räägib Mai Tooming.

Õnneks on eestlastel oma teraviljamaakler Indrek Aigro Taa­nis, kes aitab meie viljakasvata­jatel luua välissidemeid.

Maakler Aigro leidiski Taa­nis veskiomaniku, kes oli valmis Eesti mahekaera ostma, et sel­lest Taani inimestele mahetooteid teha.

Välisturule minekuks tuli luua omaette ühistu, kes laeva­täie vilja koguks, selle kvalitee­di eest vastutaks ja saaks müü­giloa.

"Mullu augustis registreeri­sime tulundusühistu Wiru Vili, olen praegu selle ühistu ainus juhatuse liige," ütleb Mai Too­ming. Kümme mahekaerakasvatajat üle Eesti tõid oma saagi Tõikvere seemnekeskusse, kus vili vajaduse korral sorteerid ja võeti proovid kvaliteedi määra­miseks.

Toomingu sõnul olid Saku seemnekontrollikeskusest saa­bunud analüüsiandmed rõõ­mustavad. Kaera mahukaal oli kõrgem kui ostja tingimused ette nägid ja toksiinide sisaldus kaeraterades väiksem kui lubatud näiteks lastetoidus. See näi­tas, et Eesti maheviljakasvatajad suudavad toota igati kvaliteetset toiduvilja.

"Kui minna esimest korda vä­listurule, peame olema kvalitee­di suhtes väga nõudlikud. Siis on kõige tähtsam mulje, mille ostjale jätame, sest tahame ju oma vilja edaspidigi välisturule müüa," ütleb Mai Tooming.

Eesti mahekaerakasvatajad said Taani müüdud vilja eest mitu korda kõrgemat hinda, kui oleksid saanud Eestis.

Kui tänavu on korralik vilja-aasta, loodab Mai Tooming Wiru Vilja vahendusel välistu­rule saata suuremagi laevatäie mahekaera. Eestist võiks müüa ka konkurentsivõimelist maherukist ja rupsi.

"Oleme tõesti jõudnud nii­kaugele, et Eesti mahetoodang läheb välisturule," ütleb ühistu Eesti Mahe juht Jaan Nõmmik. See ei puuduta ainult kaera.

Mahekaupu saadetakse kaks korda nädalas Soome

Eesti Mahedal on Nõmmiku sõ­nul toidukaupade edasimüü­ja Soomes. Põhjanaabritele müüakse täisterarukkijahu, jahutooteid, köögivilja, maitsetaimi, müslisid, mahemaiustusi, on müüdud ka talleliha jpm.

Edasimüüja edastab tellimu­sed ja tuleb ise kaks korda näda­las Eestisse värske kauba järele.

Tulundusühistust Eesti Mahe on saanud kaheksa aastaga suu­remat osa Eesti mahetootjaid ühendav ühistu. Algselt vaid maheveisekasvatajaid koonda­nud Eesti Maheliha kasvas kii­resti üle ka kõiki teisi mahetoot­jaid ühendavaks ühistuks.

Mahetootjate ühistu tegevuse korraldamisel aitavad palju kaa­sa ühistu liikmed ise. Ühistus on moodustatud omaette toimkon­nad, kes korraldavad tootmist ja otsivad turuvõimalusi.

Pikemalt lugege veebruari ajakirjast Maamajandus

Ülo Kalm (Maaleht)

www.maaleht.ee