# #

Maaülikooli konverentsil keskendutakse taimekaitsevahendite keskkonnamõjule

29.05.13

Kolmapäeval, 29. mail algusega kell 11 toimub Eesti Maaülikoolis konverents „Põllumajandus ja keskkond“, kus antakse ülevaade, milline on meie tänasest põllumajandusest lähtuv saaste, kuidas see mõjutab vett, mulda ja elusorganisme.

„Meie piirkonna üheks olulisemaks keskkonnaprobleemiks on Läänemere saastumine, milles põllumajanduslik hajareostus mängib oma rolli,“ rääkis Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna emeriitprofessor Anne Luik. Konverentsi korraldamise ajendiks on soov olla ajas kestlikud: „Selleks on meil vaja saada ülevaade, mis olukorras meie keskkond üldse on ning arutleda selle üle, mida me saame paremaks muuta. Kestlikkuse tagamiseks on ju vaja toimivat keskkonda ja head, tervist toetavat toitu.“

Konverentsil annavad teadlased seiretulemuste põhjal ülevaate, milline on taimetoitainete sisaldus pinna- ja põhjavees ning taimekaitsevahendite jäägid mullas, vees ja aedviljades. Samuti räägitakse pestitsiidide kasutamise mõjust tolmeldajatele ning elurikkuse soodustamisest ja millised on võimalikud keskkonnasäästlikud tehnoloogiad tagamaks loodushoidlikkust. “Näiteks väetiste kasutamisel jõuavad need väljaleostumisel pinna- ja põhjavette ning lõpuks ka Läänemerre, põhjustades eutrofeerumist, taimekaitsevahendid jällegi jäävad mulda ja saadustesse, mida tarbib inimene,“ rõhutas Anne Luik.

Konverents on suunatud põllumajandusettevõtjatele, teadlastele, tudengitele jt huvilistele.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikool ja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus Läänemere piirkonna programmi Interreg projekti BERAS Implementation (Läänemere ökoloogiline taaskasutav põllumajandus) toel.

 Lisainfo: emeriitprofessor Anne Luik, tel: 5151556. Konverentsi päevakava: http://mahekeskus.emu.ee/uudised/konverents-pollumajandus-ja-keskkond/