# #

Mahe on Eesti tulevikusuund. Eesti mahepõllumajanduse juubelikonverents

25.11.19

Homme, 26. novembril peetakse Tartus, Eesti Maaülikooli peahoones mahepõllumajanduse juubelikonverentsi. Ettekandeid ja arutelusid saab jälgida kell 10-17 Delfi TV https://tv.delfi.ee/ ja EMÜ https://video.emu.ee/ otseülekandes.

1989. aastal loodi Eesti Biodünaamika Ühing, mille algatusel käivitati mahepõllumajanduse kontrollsüsteem ja põllumeeste väljaõpe. Praegu majandatakse mahepõllumajanduslikult juba rohkem kui 200 000 hektaril, see on üle viiendiku kogu põllumajandusmaast. Mahetootjaid on üle 2000. Mahetootjad ja -töötlejad pakuvad järjest suuremas mahus ja valikus toodangut nii koduturule kui ka ekspordiks. 

„Eesti on kolme aastakümnega jõudnud tasemele, kus oleme oma mahemaa osakaalult Euroopa Liidus Austria järel teisel kohal. Hea meel on tõdeda, et ka tarbijate teadlikkus ja nõudlus mahetoidu järele järjest kasvavad,“ ütles Merit Mikk Mahepõllumajanduse Koostöökogust. „Arvestades seda, et mahepõllumajandus panustab olulisel määral jätkusuutliku arengu eesmärkidesse, on arvata, et mahepõllumajanduse kiire areng jätkub. Samas tuleb seada uusi eesmärke, nt võiks 10 aasta perspektiivis koolides-lasteaedades pakutav toit olla valdavalt mahetoodang,“ tõdes Merit Mikk.

Juubelikonverentsil heidame pilgu mahepõllumajanduse algusaegadesse, kus sõna saavad selle aja tegijad ja maheliikumise käivitajad. Praegusest seisust räägivad nii mahepõllumajandustootjad kui ka -töötlejad oma kogemuste põhjal. Vaatame ka tulevikku – aruteluringis mahepõllumajanduse suundumustest ja rollist kestliku arengu seisukohalt osalevad mahevaldkonna arendajad era- ja riigisektorist.

Konverentsi korraldab Mahepõllumajanduse Koostöökogu koostöös Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse ja EMÜ Mahekeskusega.

Info: Merit Mikk, 503 9802, meritoko[A]gmail.com

 

Konverentsi kava:

9:45   Kogunemine, suupisted                                                           

10:30  Avasõnad

10:45  Kuidas kõik alguse sai? Mahepõllumajanduse esimene kümnend

Aruteluring Aivar Kallase juhtimisel, osalevad Arvo Purga, Seppo Lohtaja, Juhan Särgava, Ülo Mander, Eike Lepmets, Eve Ader, Merit Mikk

12:00  Lõuna

13:00  Kus oleme täna? Modereerib Elen Peetsmann

EMÜ Mahekeskuse stipendiumi ja auhinnafondi tunnustused

Ülevaade mahepõllumajanduse ja maheturu hetkeseisust – Merit Mikk

Mahetootjate ja -töötlejate kogemused – Airi Külvet, Liivimaa Lihaveis; Margo Mansberg, Erto talu; Mats Meriste, Hallimäe talu; Viljar Veidenberg, Pajumäe talu; Annika Vestel, Saaregurmee; Joonas Püvi, Salvest

15:15  Kohvipaus

15:45  Kuhu oleme teel? 

Mahepõllumajanduse roll tulevikus – Urs Niggli videoettekanne (FiBL, Šveits)

Aruteluring Aivar Kallase juhtimisel, osalevad Anne Luik, Urmas Varblane, Sigmar Suu, Anu Nemvalts, Airi Vetemaa, Rasmus Rask, Jaan Kiider

17:00  Päeva ja arutelud lõpetab suupistelaud

 

Vaata täpsemalt: Programm vt http://www.maheklubi.ee/juubelikonverents/