# #

Maheloomakasvatuse õpe Eestis vajab edasiarendamist

25.01.16

Projekti „Uue maheloomakasvatuse alase kutsehariduse ja-koolituse raamistiku koostamine ja testimine Euroopas“ tulemusena viidi läbi pilootkursus ja valmis õppeprogramm maheloomakasvatuse valdkonnas.

Eestis, Itaalias, Saksamaal ja Kreekas viidi läbi pilootkursus, kus liskas teoreetilisele õppele klassiruumis omandati teadmisi ka mahetaludes. Eestis külastasid 20 õppurit nelja mahetalu (Pajumäe talu, Puutsa talu, Konju Mõisa talu ja Hillar Kalda lambafarm) ja Eesti Maaülikooli Märja katsefarmi. Poolas ja Hispaanias viidi läbi nõustamislaborid, kus osalejad arendasid oma ettevõtluse oskusi ja töötasid välja äriplaanid, et alustada tegevust mahesektoris.  

Projekti raames valmisid õppeprogramm, õppematerjalid (sh E-õpe) ja hindamisjuhendid, et tutvustada projekti raames läbi viidud tegevusi ja tulemusi ning anda juhiseid teistele huvilistele, kes soovivad seda õppeprogrammi ellu viia ja kasutada.

9. detsembril toimunud fookusgrupi kohtumisel arutleti edasisi võimalusi projekti tulemuste kasutamiseks, et edendada maheloomakasvatuse õpetamist Eesti. Kõik osalejad leidsid, et Eestis oleks kindlasti vaja edasi arendada õpet mahepõllumajanduse valdkonnas just kutse- ja kõrghariduse tasemel. Samuti leiti, et ka teistel haridusastmetel tuleks senisest enam tegeleda mahepõllumajanduse õpetamisega.

24. novembril toimus Eesti Maaülikoolis ka rahvusvaheline konverents „Maheloomakasvatuse võimalused ja hariduse ning ettevõtluse roll valdkonna arendamises“, kus 100 eksperti arutlesid maheloomakasvatuse väljakutsete ja hariduse rolli üle sektori edendamises.

Projekti juhtpartner oli on Itaaliast ERIFO, teised partnerid olid Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Kreekast ja Poolast. Projekti rahastas elukestva õppe programm LEONARDO DA VINCI programm. Lisainfo projekti kohta: https://www.facebook.com/groups/220075864857744/  ja www.livorg.eu

Lisainfo:
Elen Peetsmann
Eesti Maaülikool, projekti LivOrg koordinaator Eestis.
elen.peetsmann@emu.ee