# #

Mahemajanduse tervikprogramm põimib Eesti eelised ühtseks tervikuks

12.09.17

Sigmar Suu, Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja

Vastutustundlikku tootmist ja tooteid, sh ka mahetootmist ja -toitu hinnatakse Eestis ja Euroopa Liidus aina enam.

Ainuüksi Eestis on viimase nelja aastaga mahepõllumajandusliku tootmisega tegelevate ettevõtete arv kasvanud 19 protsenti. Mahepõllumajandusmaa pindala on ligikaudu 185 tuhat hektarit, mis omakorda moodustab ligi 18 protsenti Eesti põllumajandusmaast. Ka maailma suundumused näitavad üha kasvavat huvi nii mahepõllumajanduse kui ka laiemalt mahemajanduse vastu.

Mahepõllumajanduse arenguperspektiivid

Mahepõllumajanduse turg on perioodil 2004–2015 kasvanud pea kolmekordseks. Globaalne maheturumaht oli 2004. aastal 25,4 miljardit eurot ja 2015. aastal 75 miljardit eurot. Need numbrid kõlavad kenasti kokku asjaoluga, et mahetoidu turg on viimase kümne aasta jooksul Euroopa Liidus kasvanud rekordilise kiirusega, ja annavad üsna veenvalt märku mahemajanduse kasvavast perspektiivist ja tulevikku vaatavast potentsiaalist, aga ka vajadusest teha ühiselt ja sihipäraselt koostööd.

Loe edasi: maaleht.delfi.ee, 11.09.2017