# #

Mahepärastlõunal jagatakse nippe mahetoidu kasvatamiseks

03.09.14

Neljapäeval, 4. septembril algusega kell 15.00 toimub Eesti Maaülikooli Mahekeskuses mahepärastlõuna, kus tutvustatakse maaülikoolis läbiviidavaid katseid, samuti jagavad teadlased kasulikke nippe mahetoidu kasvatamiseks koduaias.

„Üritusel tutvustatakse meie ülikooli Mahekeskuse tegemisi nii teaduses kui ka teadmiste siirdes – nii tootjatele kui ka erineva taseme õppuritele ja laiemale üldsusele,“ ütles Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Anne Luik. Maaülikooli mahekatsetel antakse ülevaade toimuvatest uuringutest ja selgitatakse nippe, mida tasuks oma koduaedades kasutada mullaviljakuse ning elurikkuse hoidmiseks ja taimekahjustuste vältimiseks – tutvustatakse näiteks mahetootmises haljasväetiste kasutamise katse tulemusi, samuti räägitakse sellest, kuidas mõjutab õunapuude lõikamine õunte suurust ja vitamiinisisaldust.

Mahepärastlõunal saab kaasa noppida maheaia õunu. Kohapeal saab kaasa osta ka Lõuna-Eesti Toiduvõrgustiku talude toodangut (www.let.ee)

Mahekeskuse Tõnissoni maja asub Viljandi ringil Eerikal kohe pärast linnapiiri paremat kätt pargis. Kohale saab liinibussiga nr 7, peatus Eerika. Asukohakaart:http://mahekeskus.emu.ee/uldinfo/kontakt/