# #

MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISEGA JÄTKAMISEKS TULEB PÕLLUMAJANDUSAMETILE ESITADA TAOTLUS HILJEMALT 17. JUUNIKS

13.05.19

Põllumajandusamet

Taotluse esitamise võimalused on:

Kõik ettevõttes kasutusel olevad põllud tuleb esitada Põllumajandusametile hiljemalt 17. juuniks. Pärast 17. juunit kasutusele võetud maad jäävad käesoleval aastal mittemahepõllumajanduslikuks.

Põllumajandusametile ei pea esitama põldude andmeid, kui need esitatakse samal aastal PRIA-le mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks. Sel juhul teha märge taotlusel „Kliendi põllud tuleb võtta PRIA taotluselt“ juurde. NB! Juhime tähelepanu, et mahepõllumajanduse toetuse taotlusi saab vanas e-PRIAs esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 17. juunini, aga sel juhul vähendatakse toetusi 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Isik, kes PRIA-st toetust ei taotle, peab esitama kõik põldude andmed taotlusega Põllumajandusametile.

Lähem info:

Olvia Laur
mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist
5038 460
olvia.laur@pma.agri.ee